Regelmatig gestelde vragen en antwoorden
GEWIJZIGD OP 27-12-2010
A  Bijna geen enkele audiometer kent een commando om de maximale waarden per transducer (b.v. hoofdtelefoon en beengeleider) vanuit de software op te vragen. Om te voorkomen dat op het beeldscherm een hogere waarde wordt ingesteld dan de audiometer aan kan, is er in de systeemopties (eXtra => Optie Sys) onder MAX. een mogelijkheid beschikbaar om per transducer voor elke frequentie een maximale waarde op te geven. Als de juiste waarden zijn  ingesteld kan nooit een hogere waarde worden ingesteld dan de audiometer aankan. In de software van Eldege is wel de mogelijkheid ingebouwd om de maximale waarden automatisch op te halen als de audiometer dit zou ondersteunen!
A  Controleer of de kabel wel goed in de audiometer zit en de audiometer op de goede seriële poort is aangesloten en de baudrate goed is ingesteld (zie ook de technische documentatie van de audiometer). Controleer ook of niet op de manuaal knop (met het handje) is gedrukt. Controleer in het optiemenu (eXtra => Optie Sys) of de juiste audiometer is geselecteerd en of de gebruikte seriele poort en de baudrate goed zijn ingesteld. Controleer ook of het juiste type kabel is aangesloten. Sommige audiometers werken met een nullmodem kabel en andere weer met een standaard kabel. Voor een betrouwbare communicatie worden veel pinnen op de kabel door de software van Eldege gebruikt.
A  Dit heeft te maken met een instelling in opties. In opties is dan bij maskeeralgoritme voor de keuze Eenvoudig gekozen. Kies een andere mogelijkheid. De keuze Ongemaskeerde zorgt ervoor dat ongemaskeerde drempels apart kunnen worden gebruikt. De keuze Hood zorgt ervoor dat er hoodplateu's (twee maskeerwaarden) kunnen worden gebruikt. De keuze uitgebreid zorgt ervoor dat zowel ongemaskeerde drempels als hoodplateu's kunnen worden gebruikt.
V  De audiometer reageert niet op het programma
V  Wat betekent de snelkeuzeknop remote (bliksemschichtje)
V  Er zijn geen ongemaskeerde meetpunten of hoodplateau's zichtbaar
V  Is de software nog te gebruiken als ik een andere audiometer aanschaf?
A  De softwaremoduul zelf werkt met een aparte DLL waar de audiometerdriver in staat. Het programma werkt dus niet zonder meer met een ander type of merk audiometer. Eldege heeft echter de meeste drivers al gemaakt. Bij het verschijnen van een nieuwe audiometer is meestal kort daarna al een driver beschikbaar. U hoeft dan alleen de driver te upgraden en dit is mogelijk tegen zeer gunstige condities (van fl. 250,-- tot fl. 600,-- per licentie)
V  Hoe weet ik of het goede optiebestand is geselecteerd
A  Vanaf begin 2002 is er een uitbreiding met betrekking tot de  optiebestanden geweest. Vanaf heden wordt bij het opstarten van het programma gecontroleerd of de juiste versie op de harde schijf staat. Als dit niet het geval is dan volgt een waarschuwing met daarin de verwachte versie en de versie die op schijf is aangetroffen. Door het optiebestand te wissen wordt door het programma automatisch een nieuw optiebestand aangemaakt, met daarin de defaultwaarden! Een oud optiebestand zorgt dus niet meer voor fouten in het programma.
V  Hoe kan de ijking worden ingesteld bij spraak- zinsmateriaal op harddisk
A  Deze is in het optiemenu (eXtra => Optie Sys) in te stellen. Er wordt automatisch een ijktoon gepresenteerd en met 'regelaars' op het beeldscherm kunt u de intensiteit van de toon regelen totdat de juiste waarde is verkregen. Voor elke moduul is er een aparte ijking mogelijk en van elke moduul worden de waarden apart opgeslagen! Dit betekent dat u niet opnieuw hoeft in te stellen nadat u van de toonaudiometrie met kindergeluiden naar de spraakaudiometrie gaat of naar de Spraak-In-Ruis test! Hierdoor worden fouten tot een minimum beperkt. Door het materiaal vanaf harddisk te lezen hoeft men ook niet langer meer als 'discjockey' te fungeren.
V  Hoe kan het dat de dB waarde op het scherm afwijkt van die op de audiometer?
A  Deze knop is alleen zichtbaar indien de gekozen audiometer een remote mogelijkheid heeft. In deze remote stand wordt het toetsenbord van de audiometer (vaak) geblokkeerd en kan de audiometer door de computer worden bestuurd (blackbox audiometer in remote). Om vanaf de audiometer te werken (b.v. toonaudiometrie) dient de audiometer te worden vrijgegeven. Het vrijgeven van de audiometer kan ook met deze toets worden gedaan door weer op deze toets te klikken (Local)
Homepage
Homepage
Stuur een E-mail
Stuur uw reactie naar Eldege