LAATSTE NIEUWS !
GEWIJZIGD OP 03-03-2011
Koppeling aan Open AC
(11-06-2007)
De koppeling aan Open AC is een feit. Alle modulen zijn aangepast en kunnen naadloos aan Open AC (Fenac) worden gekoppeld. Verder zijn er nog een aantal verbeteringen en uitbreidingen aangebracht, waardoor er een uitgebreid en stabiel audiometriepakket is, dat aan bijna elke audiometer of tympanometer kan worden gekoppeld en werkt met de database van Open-AC of MediWorld. Ook is uiteraard de inerne gegevens opslag van Eldege te gebruiken, die ook is uitgebreid.
Door de opkomst van Open AC zal de Mediworld database (voorlopig) niet verder worden uitgebreid. Ook zal het onderhoudscontract van MedicVision worden gesplitst in een Eldege deel en een MediWorld deel, zodat de Eldege modulen apart kunnen worden onderhouden. Ook zal een koppeling direct aan Open AC worden ontwikkeld, zodat de Eldege modulen samen met OpenAC kunnen werken.
MediWorld en Open-AC
(05-06-2006)
Nieuwe versie audiometrie modulen
Nieuwe versie beloningssysteem
Begin maart zal een nieuw eenvoudiger beloningssysteem leverbaar zijn. Dit systeem heeft onder andere LED verlichting, waardoor het vervangen van lampjes niet meer noodzakelijk is. Verder is het systeem vereenvoudigd, waardoor de prijs ook zeer gunstig is. Met name voor baby's en jonge peuters blijft een bewegend speelgoedje de meest aantrekkelijke beloning! Maar natuurlijk heeft Eldege ook mogelijkheden het systeem uit te breiden met monitoren. Ook is dit systeem geheel onafhankelijk van de Eldege software te gebruiken en kan dus met andere geautomatiseerde audiometrie worden gebruikt.
Begin 2009 komt er een nieuwe versie uit van alle audiometrie modulen. Naast een aantal verbeteringen en uitbreidingen zijn ook een aantal wensen van onze klanten opgenomen. De belangrijkste verbetering is het vergroten van alle schermen en de snelkeuze knoppen en het vereenvoudigen van alle schermen. Ook worden er meer kengetallen op de afdruk (kleur, grijstinten of zwart-wit) weergegeven. De minimale resolutie van het beeldscherm voor deze versie is 1024 * 768 pixels. Ook aan de uitbreiding van de audiometer drijvers (DLL) is aandacht besteed.
(01-06-2009)
(26-12-2008)
Nieuwste versie klinische audiometrie 2011
(28-02-2011)
Begin april zal de nieuwe versie van de Eldege klinische audiometrie software worden uitgebracht. In deze versie zijn de schermen van diverse modulen gewijzigd en verfraaid. Ook zijn er diverse extra mogelijkheden toegevoegd en wordt alle invoer streng gecontroleerd. Met trots kunnen we zeggen dat al de wensen van onze klanten in de software zijn geïmplementeerd! Een aantal in het oog springende kenmerken zijn de toegevoegde pictogrammen in het audiogram van de kinderaudiometrie, waardoor direct te zien is welk geluid werd aangeboden. Er zijn mogelijkheden om audiogrammen te exporteren, zodat zij in de verslaggeving kunnen worden opgenomen. Ook kan de "spraakbanaan" in het audiogram op het scherm en op de afdruk zichtbaar worden gemaakt. Tevens kan met pictogrammen in het audiogram weergeven om cliënten een indruk te geven wat de frequentie en luidheid van een aantal dagelijkse geluiden is. (zie de plaatjes hieronder). Ook kan men markeerpunten vastleggen binnen de toonaudiometrie, zodat er aangegeven kan worden dat er ook andere drempelwaarden zijn gemeten dan de uiteindelijk gevonden drempel (simulanten, kleine kinderen). Er kan dus een soort "bereik" worden vastgelegd. In de spraakaudiometrie kan men de fout nagezegde woorden eenvoudig bij het audiogram opslaan en later weer bekijken en eventueel verwerken in een klankmatrix.
Nieuwe versie bedrijfsaudiometrie
In de bedrijfsaudiometrie is het nu mogenlijk dat men de plaatjes van de audiogrammen kan exporteren om in verslaggeving te kunnen gebruiken. Verder is er ook een compleet anamnese  formulier opgenomen. Ook is het mogelijk om met meer bedrijven of locaties te werken. Men kan achteraf voor een bepaald bedrijf ook een selectie maken van af te drukken audiogrammen / anamnese formulieren. Audiogrammen kunnen autoamatisch worden gekenmerkt volgens criteria zoals "Pluis en Niet pluis" zodat daar later op kan worden geselecteerd. Ook de audiogrammen zijn duidelijker en de schermen hebben een hogere resolutie. Men kan ook achteraf een printjob starten om een aantal geselecteerde gegevens achter elkaar uit te printen.
(01-07-2010)
Homepage
Homepage
Stuur een E-mail
Nog meer vernieuwingen audiometrie software 2011
Wanneer de software flink wordt uitgebreid zal ook het optiebestand vaak extra mogelijkheden bevatten. Met de nieuwe versie wordt een programma meegeleverd dat de bestaande opties inleest. Alleen de nieuwe opties hoeven dan nog te worden ingesteld. Een update kan hierdoor snel en gemakkelijk worden uitgevoerd.
Ook wordt een audiogram gecontroleerd op condities die de gebruiker zelf kan definieren en waarmee wordt bepaald of een audiogram goed, twijfelachtig of slecht is en alle opgegeven frequenties zijn gemeten. Ook tijdens invoer wordt continu bepaalt of het audiogram voldoet aan deze criteria. Samen met de exportfunctie kan dan verslaggeving worden geautomatiseerd of kunnen bijvoorbeeld alleen de slechte en/of twijfelachtige audiogrammen worden geselecteerd.
(10-12-2010)
Stuur uw reactie naar Eldege